Sertifika Programları


Öğrencilerimize 4 senelik eğitim süresince kendilerine mezun olduktan sonra kişisel farkındalık oluşmasına katkı sağlayacak, okulumuzun Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) faaliyetleri kapsamında çeşitli sertifikalı kişisel gelişim kursları verilmesi hedeflenmiştir. Öğrenci bu kurslarda başarılı olduğu taktirde Uluslararası Geçerliliği de sahip olan bu sertifikaların tamamını almaya hak kazanır. Bu kursların isimleri aşağıda yer almaktadır.

• Algı Yönetimi
• Etkili İletişim ve Müzakere Yöntemleri
• Vücut Dili ve Diksiyon
• Kuantum Liderlik ve Etkin Yöneticilik
• Zaman Yönetimi
• Baskı ve Stres Altında Karar Verme, Görev Yapma Teknikleri
• Etkili Bildiri Sunum Teknikleri
• Risk Analizi ve Risk Yönetimi
• Zor Koşullarda Hayatta Kalma (Hayat-ı İdame) ve Liderlik Eğitimi
• Oryantiring Hedef Bulma Eğitimi
• Müştereklik Kültürü, Örgütsel Zeka ve Motivasyon
• Davranış Kuralları, İmaj ve İtibar Yönetimi
• Uluslararası İşbirliği Örgütlerinde ve Stratejik Araştırma Düşünce Kuruluşlarında Görev Yapma Şartları ve Yeterlilik Kriterleri
• İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Aday Meslek ve İhtisas Memurluğu Müracaat Kriterlerine Yönelik Eğitimler

Designneuro