Çalışma Alanları


Uluslararası ticaret firmaları, kamu ve özel bankalar, denetleme kurulları, araştırma ve kamuoyu yoklama kuruluşları ile Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlar ile Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi yerlerde görev alınabilir. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversitelerde akademik kariyer sahibi olunabilir. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirenler, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir ve kariyerlerini ilerletebilirler. Yurt dışında temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenleyip, müzakereci, koordinatör ve irtibat personeli olabilirler. Ayrıca mezunlar, diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri de yapabilir. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari ve kambiyo işlemlerini yürütebilirler.

Designneuro