Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler


Uluslararası İlişkiler programını tercih ederek sektörde Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak çalışmak isteyenler aşağıda yer alan temel niteliklere sahip olmalıdır.

• Bilimin eşliğinde, sürekli gerçeği ve doğruyu aramak, sorgulamak, öğrenme/anlama istek ve arzusunda olmak.

• En az bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşmaya, yazmaya ve kullanmaya arzulu ve istekli olmak.

• Diplomasi, Siyasi Tarih, Kamu Diplomasisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Güvenlik ve bunun gibi birçok alt disiplini öğrenmeye ve bu disiplinlerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamaya istekli olmak.

• Ülkemizde, ülkemizin etki ve ilgi alanında ve dünyada yaşanmakta olan tüm politik gelişmeleri, olayları yakından takip etme konusunda heyecanlı ve istekli olmak.

• Arkadaşları ve çevresiyle ortak değerlere saygı ve sevgi içerisinde işbirliği ruhu ve aidiyet duygusu geliştirmek, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmek, kendisini doğru ve etkin bir şekilde ifade edebilmek, sağlıklı, ahlaklı ve erdemli olmak.

Designneuro