Eğitim Süresi ve İçeriği


Uluslararası İlişkiler Bölümü 4 yıllık eğitim süresini kapsayan lisans bölümüdür. Uluslararası ilişkiler, devletlerin küresel devletlerarası sistemdeki etkileşimlerini; Diplomasi, Siyasi Tarih, Kamu Diplomasisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Güvenlik gibi geniş disiplinler arası sistematiği bünyesinde barındıran önemli bir bilim dalıdır. Kısaca Uluslararası İlişkiler; belirli bir tarihsel perspektif dâhilinde devletlerin sınırları boyunca meydana gelen davranışları, bu tür davranışların bir parçası olduğu geniş ilişkileri ve bu etkileşimleri denetleyen kurumları (özel, devlet, sivil toplum ve hükümetler arası) belirli bir metodolojik disiplin içerisinde analiz etmek, açıklamak ve gelecek politikalarına katkı ve yön vermek için geliştirilmiş bir girişimdir.

Uluslararası İlişkiler programında; Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Kamu Diplomasisi, Devletler Hukuku, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat, Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, Sosyoloji (Toplum Bilimi), Ekonomi ve bunun gibi farklı disiplinlerarası dersler okutulmaktadır.

Designneuro