Çift Anadal - Yan Dal Programları


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki öğrencilerimiz, çift anadal programıyla “Uluslararası İlişkiler” ve “Radyo, Televizyon ve Sinema” gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda da sertifika alma hakkına sahiptir.

Çift anadal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Designneuro