Çalışma Alanları


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunları, kamu sektörü ve özel sektörde birçok farklı alanda kariyer yapma fırsatına sahip olabilmektedirler. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklarda memur veya uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca devlet müsteşarlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Diğer yandan bölüm mezunları, idari yargı organlarında idari hâkim olabilmektedirler. Tüm özel kurumlarda istihdam edilebilecekleri gibi sivil toplum kuruluşları, danışmanlık enstitüleri, uluslararası organizasyonlar, düşünce kuruluşları, finans kurumları, bankalar ve medya sektörü de bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar içindedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunlarının lisansüstü derecelerini elde ederek akademik dünyada da kariyer sahibi olmaları mümkündür.

Designneuro