Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü tercih ederek sektörde Siyaset Bilimcisi ve Kamu Yöneticisi olarak çalışmak isteyenler;

• Siyaset ve Yönetim Bilimi alanlarıyla ilgili kavram, teori ve yaklaşımları bilen, tanımlayabilen ve açıklayabilen

• Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasal, idari, hukuki, iktisadi ve sosyal değişimleri anlayıp ve yorumlayabilen.

• Türkiye'de ve dünyadaki siyasal ve idari sistemleri, bu sistemlerdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilir, tanımlar ve açıklar.

• Kamu Yönetimi alanında uzmanlık için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olan.

• Güncel siyasal ve idari sorunları tespit eder ve bunlar hakkında çağdaş ve yenilikçi bir bakış açısıyla alternatif çözümler üretebilen.

• Siyasal, idari, hukuki, iktisadi ve sosyal alanlarda geliştirilecek projelerin hazırlanmasında gerekli verileri toplayarak, analiz edebilen.

• Katılımcı ve çoğulcu demokratik bir toplum için sosyal sorumluluğa sahip birey olarak, gerekli olan pozitif gelişmeleri formüle ve teklif edebilen.

Designneuro