Eğitim Süresi ve İçeriği


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık eğitim süresince, Kamu Yönetimi biliminden Anayasa ve İdare Hukuku, Yönetim ve Organizasyon, Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikası, Kamu Maliyesi ve Türk Vergi Sistemi gibi temel mesleki ve teknik dersler verilmektedir. Siyaset Bilimi alanından ise Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Sosyolojisi, Türk Siyasal Hayatı, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Çağdaş Siyasal Akımlar, Demokrasi Teorisi, Yerel Siyaset ve Demokrasi gibi temel dersler yer almaktadır. Bunlara ek olarak okutulan Sosyoloji, İktisat, Makro İktisat, Temel Hukuk, Medeni Hukuk, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Genel Muhasebe, Stratejik Yönetim ve Kent Ekonomisi dersleriyle bölümümüz disiplinlerarası zengin bir içeriğe ulaşmaktadır.

Designneuro