Bölümün Amacı


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, birbiriyle sürekli etkileşim içindeki iki temel sosyal bilim disiplini olan ‘Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimi’ni tek başlık altında tanımlar. Benimsediği disiplinlerarası yaklaşımla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün hedefi, öğrencilerinin bilimsel temel kavramları, kuramları, düşünce yapılarını anlayarak, siyasal ve idari mekanizmaların işleyişlerini yakından inceleyebilmesidir. Böylece öğrencilerin siyasal ve yönetsel sorunları görebilme, değerlendirme ve çözüm üretebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Uzman akademik kadrosuyla eğitimlerin sürdürüldüğü bölümümüzde, geleceğin çok yönlü, etkin, geniş bir vizyona sahip yönetici adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Designneuro