Dil Eğitimi


T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle tüm lisans ve ön lisans bölümü öğrencilerinin katılabileceği hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Hazırlık sınıfında kurlar(modüller); sırasıyla A1, A2, B1 olmak üzere tüm Avrupa üniversitelerinde kabul edilen “Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi” (CEFR) (Common European Framework) baz alınarak oluşturulmuştur. Buna göre, 2 akademik yarıyılda sınavlar hariç toplam 32 hafta sonunda B1 seviyesi hedeflenmiştir. Öğrenciler program bitiminde geldikleri seviye doğrultusunda sertifikalarını alırlar. T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Hazırlık eğitimi sonrası fakülte ve yüksekokullarına geçen B1 seviyesindeki öğrencilerine bölümlerinden mezun olana dek ‘Kariyer İngilizcesi’ dersleri sunar. Alanlarına özel kelime ve terminolojiyi içeren materyalleri okuyup anlayabilecekleri altyapı, Hazırlık Sınıfı’nda verilen kuvvetli Genel İngilizce eğitimi ile sağlanır.

Eğitim,  teknolojiyle uyumlu ve donanımlı sınıflarda haftada 26 saat olarak programlanmıştır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri doğru dilbilgisi kullanımı ile kazandırılmaktadır. Her bir kurda (modülde) kazanımlar sözlü ve yazılı kısımlardan oluşan 1 ara sınav ve 1 final sınavı ile ölçülüp değerlendirilir. Ayrıca yazılı, sözlü istenen ödevler ve quiz olarak adlandırılan kısa sınavlar programı destekler. İki sömestr süresince A1, A2 ve B1 kurlarını başarı ile tamamlayan öğrenci Intermediate (orta) seviyede okuyup yazar, dinlediğini anlayarak kendini ifade edebilir.

Designneuro