Çift Anadal – Yan dal Programları


Öğrencilerimiz çift ana dal (ÇAP) ve yan dal imkanları ile disiplinler arası eğitim alarak bilgi, donanım ve yeterliliklerini geliştirebilecek ve bunları ikinci bir diploma veya sertifika ile belgeleyebileceklerdir.

Psikoloji bölümünün şu anda fakültedeki diğer bölümlerle çap anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerin başka bir bölümle çap yapmak istemesi halinde, çap yapmak istenen bölümle müfredatın uygunluğu değerlendirilip karara bağlanmaktadır.

Yan dal programında ise öğrenci alanı dışında ilgisini çeken başka bir bölümden belirli sayıda ders alır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci yan dal sertifikası almaya kal kazanır.


Designneuro