Eğitim Süresi ve İçeriği


İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans Programı’nda öğrenim görmeye başlayacak öğrenciler öncelikle bir yıllık İngilizce Dil Hazırlık programın alınacak ve başarı ile tamamlayanlar 4 yıllık lisans eğitimine devam edebileceklerdir.

Psikoloji (İngilizce) Lisans Programı’nda eğitim gören öğrencilerin psikolojiyi bir bilim olarak ele almaları amaçlanarak psikolojinin Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikometri gibi alanları hakkında lisans düzeyinde eğitim verilir

Öğrenciler, %100 İngilizce dilinde ve kapsamlı eğitim müfredatı ile çağı yakalamış, uluslararası tanınırlık ve kabulü olan, dünya literatürünü aktif biçimde takip edebilen nitelikli psikologlar olarak yetişeceklerdir.

Aynı zamanda mevcut Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve açılması planlanan doktora programına adaylar olarak hazırlanıp, temelde İstanbul Rumeli Üniversitesi geleneğinde yetişmiş bilim insanları olarak akademiye de kazandırılabileceklerdir.

Designneuro