Eğitim Süresi ve İçeriği


Psikoloji bölümü 4 yıllık eğitim süresince öğrencilerin bilimsel bilgi ve uygulama potansiyellerini geliştirmeyi, bu çerçevede hem teorik hem de uygulamaya dayalı bir eğitimi hedeflemektedir. Bu nedenle eğitim programlarında teorik bilginin yanı sıra uygulama ağırlıklı derslere yer verilmiştir. Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca psikolojinin çeşitli alanlarını kapsayan Psikolojiye Giriş, Psikoloji Tarihi, Kişilik Kuramları, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Psikopatoloji,  Araştırma Yöntemleri, Psikolojide Alan Uygulamaları, Adli Psikoloji, Travma Psikolojisi, İstatistik,  Nöropsikoloji, Toplumsal Ruh Sağlığı, Fizyolojik Psikoloji, Örgütsel Psikoloji, Psikolojide Etik, İletişim Becerileri, Görüşme Teknikleri ve Sağlık Psikolojisi gibi pek çok ders almaktadır.

Designneuro