Bölümün Amacı


Psikoloji bölümü, analitik düşünebilen, araştırmacı, alanın gerektirdiği teorik bilginin yanı sıra uygulama yönü kuvvetli, sorunlara çözüm üretebilen, disiplinlerarası düşünme becerisine sahip, problem çözme becerileri yüksek, değişim ve yeniliklere açık, yaratıcı, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı, duyarlı,  iletişim becerileri gelişmiş, eleştirel düşünebilen ve sorumluluk bilincine sahip psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Designneuro