Dekanın Mesajı


 

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerimiz; toplumun siyasal koşullarını belirleyip yönetici ve vasıflı personel ihtiyacını karşılamayı, analitik düşünebilen ve etik değerlerine bağlı bireyleri topluma kazandırmayı amaç edinmiştir.

Fakültenin hedefi; güncel gelişmeleri izleyen, özgüveni yüksek, analiz ederek stratejik düşünebilen bireyler yetiştirebilmektir. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunlarının üniversitemizde aldıkları eğitimin, iş hayatına attıkları ilk adımlarında, onları destekleyecek bilgi birikimini sağlaması bir diğer hedefimizdir.

Her bir bölümümüz kendi bilimsel uğraş alanları içinde öğrencileri; toplumsal, ekonomik, uluslararası ve teknolojik ilişkileri analiz edebilecek ve çözüm yolları üzerinde güçlü ve bağımsız düşünme becerilerine sahip, açık, berrak fikirler ileri sürebilecek düzeyde yetişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin, toplumun iktisadi ve sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu yolla her bir bireyin içinde yaşadığı toplumun gelişmesine ve toplumsal huzurun sürekliliğinin arttırılmasına fayda sağlaması esas alınmaktadır. Teorik gelişmeler yanında uygulamalara da önem verilen öğretim metotları ile öğrencilerimizin hayata atıldıklarında, başta kendileri ve aileleri olmak üzere topluma da yüksek düzeyde yarar sağlamaları esas düşüncemizi oluşturmaktadır. Hedefimiz öğrencilerimize verilen bilgiler ile karşılaştıkları sorunları doğru anlama ve çözme, riskleri ortadan kaldırarak sorunların giderilmesini sağlama yeteneklerini geliştirmektir.

Günümüz dünyasında sosyal ve ekonomik gelişmede bilgi önemli yer tutmaktadır. Günümüzde gelişmiş toplumlara “bilgi toplumu” denilmesinin nedeni, bilgiye dayanarak gelişmelerini tamamlamış olmalarıdır. Gerçek hayatta sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişme, mevcut bilgiler yanında, yeni bilgiler yaratmak ve yaratılan yeni bilgileri toplum için kullanmak gereğini ortaya koymaktadır. Bunun için de yetişmekte olan gençlerimizin evrensel bilgilerle donatılmış, donanımlı, özgün düşünce geliştirebilen nitelikli, etik kamusal değerlerle ve uygun bilgi donanımıyla yetiştirilmelerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Fakültemizin kuruluş gayesi, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılmış insan gücünü yetiştirmektir. Günümüzde bilgiye olan ihtiyaç geçmiş dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar hızla artmaktadır. Bu yeni yapılaşmada bilgi ancak doğru belirlenmiş hedeflerle ve eğitim kurumlarıyla verilebilmektedir. Fakültemizin amacı da siyasal bilimler ve sosyal bilimler kapsamı içine giren geniş bilim alanlarında, yenilikçi, araştırmacı, girişimci ve yönetici yeteneklerini geliştiren öğrencileri yetiştirmektir. Gerek kamu ve gerek özel kesimin ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılmış, yönetici vasfına haiz elamanların yetiştirilerek istihdam olanaklarının arttırılması ve Üniversite-Sanayi ilişkilerini geliştirerek iş âleminin ihtiyaç duyduğu bilgilerle donatılmış öğrencileri yetiştirerek vasıflı işgücü arzının arttırılması hedeflenmektedir.Prof.Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Designneuro