Türkiye Ekonomisinde Yapı Değişikliğinin Endüstriler Arası İlişkilerin Çözümlenmesi Yolu - Ölçülmesi


Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN’in “Türkiye Ekonomisinde Yapı Değişikliğinin Endüstriler Arası İlişkilerin Çözümlenmesi Yolu ile Ölçülmesi” başlıklı eseri Açık Erişim Sistemi’nde yayınlanmıştır.

Matbu hâli ilk kez 1988 yılında yayınlanan eser, tekrar gözden geçirilip genişletilerek yayına alınmıştır. Ekonomi ve ekonometri ile ilgili Türkiye örneğinde akademisyenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların kaynak olarak kullanabileceği eser 150 sayfa olup titiz bir çalışmanın ürünüdür.

Esere ücretsiz şekilde erişip yararlanmak için

link: http://acikerisim.rumeli.edu.tr:6060/xmlui/handle/1/178


Designneuro