The Balkans Kitabı


Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK ve Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ , Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için Prof. Dr. Sibel TURAN'ın editörlüğünde hazırlanan İngilizce ders kitabında  üç farklı ünite yazmışlardır. 4'ncü Ünite (The Balkans in The Cold War Period) Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK ve Dr.Öğr. Üyesi Armağan Örki,5'nci Ünite (Post-Cold War Period in the Balkans) Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK, 8'nci Ünite (Turkey's Foreign Policy in the Balkans) Prof. Dr. Sibel Turan ve Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ The Balkans isimli kitap, İngilizce Uluslararası İlişkiler öğrenciler için ders kitabı olarak okutulacaktır.Designneuro