Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu Kabul Edilen Bildiriler ve Etkinlik Programı


10 Ocak 2021 tarihine kadar özet başvurusu kabul eden  Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu için kabul edilen bildiriler şöyledir:

 1. Sibel Turan - Fatih Özgüven : 21. Yüzyılda Uluslararası Terörizme Yeni Bir Bakış: Biyoterörizm
 2. Orçun Mutlu : 2000'li Yıllarda Yumuşak Güç Kapsamında Türkiye'nin Balkanlar Politikası
 3. Ecem İnce : Covid-19 Salgınında, Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Ve Uluslararası Güvenlik İlişkisinin Değerlendirilmesi
 4. Enes Deşilmek : Diyalogdan Çatışmaya: Türkiye'nin Suriye Politikasında Yaşanan Dönüşüm (2011-2020)
 5. Sibel Turan - Özlem Tuğçe Kangal : Doğu Akdeniz’in Önemi
 6. Mehmet Akif Akpınar : Kamu Diplomasisi Fırsat Ve İmkanlarının Değerlendirilmesi:  Türkiye Cumhuriyeti Örneği
 7. İbrahim Kalkan : Orta Asya Güvenliğinde Rusya-Çin Rekabeti
 8. Sibel Turan - Atalay Öcal : Siber Güvenlik Kavramı ve Türkiye`nin Ulusal Siber Güvenlik Politikalarının Analizi
 9. Gülden İrem Kazel : Soğuk Savaş Sonrası’ndan Günümüze ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgelerinde Türkiye
 10. Ümit Demir : Uluslararası Güvenlik Açısından Ülkemizdeki Bilgi Güvenliği Ve Siber Güvenlik Eğitimlerinin Mevcut Durumunun İncelenmesi
 11. Hakkı Hakan Erkiner : Uluslararası Terörizme Karşı Meşrû Müdâfaanın Hukuka Uygunluk Unsurları

Katılımcıların özetleri bildiri kitabında yayınlanacak olup isteyen tüm katılımcılarımız tam metinlerini 30 Mart 2021'e dek etkinlik sekreteryasına iletmelidir. Tam metinlerin en az 1500, en fazla 15000 kelime olması gerekmektedir. Tam metinlerde istenilen atıf gösterme biçimi kullanılabilir.


Zoom ile ilgili bilgi/link aktarımı Sempozyum'dan bir hafta önce e-posta adreslerine ulaştırılacaktır.

Program Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ

Designneuro