İİSBF akademisyenlerimizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’ nde makaleleri yayınlanmıştır.


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nin 68nci sayısında (Mayıs 2020) İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerimizden Arş. Gör. Dr. Armağan ÖRKİ ile Dr. Öğretim Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK’in kaleme aldıkları “The Events of 1915 and Overlooked Details of Turkish Thesis” başlıklı makale yayınlanmıştır. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, Modern Language Association (MLA), Scilit, MIAR, OCLC, WorldCat, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asosindex), Sobiad, Acarindex, Akademik Dizin, Researchgate, OpenAIRE gibi indekslerce taranan uluslararası alan indeksli hakemli bir dergide yayımlanan makalede 1915 Olayları ile ilgili gözden kaçan ayrıntılar okuyuculara sunulmuştur. Makalede amaçlanan, yabancı araştırmacıların yararlanabileceği bilgilerin İngilizce dilinde sunulması ve tarihi gerçeklerin farklı kesimlerce çarpıtılmasının önlenmesi olmuştur. 

Designneuro