Değişen Pazarlama Anlayışı - Yeni Pazarlama Yaklaşımları 2


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Vahap ÖNEN'in Nobel Yayıncılık tarafından yayımlanan "Değişen Pazarlama Anlayışı Yeni Pazarlama Yaklaşımları II" adlı kitapta " Pazarlama Araştırmalarında Etnografı" konulu kitap bölümü yayınlanmıştır.


Designneuro