Program Kazanımları

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Eğitimi Programı, mevcut diğer ulusal üniversite Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Eğitimi Programlarından farklı olarak, daha özgün, daha dinamik, daha proaktif ve öğrencilerinin öncelikle kendilerine güven duyan, geçmiş/günümüz/gelecek politikalarını doğru okuyabilen ve ülkemiz/bölgemiz/dünyamız/insanlık için yapıcı alternatif politikalar üretebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Bu maksatla öğrencilerimize; uluslararası ilişkiler disiplininde yaşanan tüm olayların görünen kısmının ötesine nasıl bakacakları, olayların sebep sonuç ilişkileri üzerinde sorgulayıcı ve araştırıcı bir mantıkla analiz yapmaları öğretilir. Böylece bu olayları yönlendiren, vuku bulmasına yol açan temel güçler ve sebepler daha net olarak anlaşılır.

Uluslararası ilişkiler disiplini geniş bir alanı kapsadığı için öğrencilerimiz çok çeşitli konular üzerine yoğunlaşabilir. Dış politika, ticaret, kalkınma, güvenlik, çevre, deniz güvenliği, deniz ticareti, küresel iklim değişikliği, enerji kaynakları, enerji güvenliği, küresel göç, çatışma altındaki bölgeler, çatışma çözümü ya da bilim ve teknoloji politikaları veya Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Asya, Amerika gibi bölgeler üzerinde yoğunlaşabilir ve bilgilerini farklı kültürel ve politik çevrelerde nasıl uygulayacaklarına -konularında uzman Öğretim Üyelerimizin rehberliğinde- karar verebilirler.