Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Sezer AYVAZ

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN

 

Arş. Gör. Sinem Yüksel ÇENDEK