Akademik Kadro

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turan YAMAN  

 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KÖNİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Nedim TÜRKMEN

 

Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR