Akademik Kadro

Prof. Dr. Nihal ÖREN

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Beyhan MERİÇ

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇÖRÜŞ

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat ÖZKAN