Akademik Kadro

 

 

Prof. Dr. Nihal ÖREN

 

 

Prof. Dr. Ersin Altıntaş

  

Prof. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK

 

Dr. Öğr. Üyesi Emine Beyhan MERİÇ

  

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat ÖZKAN

 

Arş. Gör. Uzay ERGÜN