Academic Staff


Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN


Doç. Dr. Engin ŞAHİN

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turan YAMAN  


Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ONAYDr. Öğr. Üyesi Hakkı SAĞLAM


 

Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR


Arş. Gör. Şeyda IŞIK


Designneuro